EVG Print - kvaliteetsed trükised aastast 1994
In English
Suomeksi
EVG Print (Ofset OÜ)
alustas oma tegutsemist trükialal 1994. aastal.
Kvaliteetse lõpptulemuse saavutamiseks on meie trükikojas kasutusel lasertehnoloogial põhinev trükiettevalmistusliin, st me ei tee trükiplaate mitte valgustuse teel filmidest, vaid kujutise põletab trükiplaadile laser. Sel meetodil saavutatakse oluliselt suurem täpsus heledate toonide, värvide kokkusobivuse ja objektide detailsuse juures. Parema lõpptulemuste huvides soovitame enne trükise töösseandmist võtta ühendust meie müügijuhtidega.
 

Kontakt

Juhataja
Vello Viilop
vello@evgprint.eu

Müügiosakond
Aivar Tomberg
aivar@evgprint.eu

Karl-Oskar Toovere
oskar@evgprint.eu

Peeter Vaher
peeter@evgprint.eu

Kujundus- ja reproosakond
design@evgprint.eu

Ofset OÜ
Paldiski mnt 25, 10612, Tallinn
Telefon 661 0456
Faks 661 0666
Üldmail: evg@evgprint.eu

Vaata asukohta
Google-kaardilt »

Tehnilised võimalused

EVG Print trükikoda on spetsialiseerunud ofsett trükitoodete valmistamisele. Kaas-aegne trükitehnoloogia ja kvalifitseeritud meeskond annab võimaluse trükkida mitmesugust trükitoodangut:
• reklaamlehti, voldikuid, brošüüre, kutseid;
• visiitkaarte, blankette, sh. isekopeeruvaid;
• pealetrükiga ümbrikuid;
• plakateid, kleebiseid, etikette;
• raamatuid;
• keerulise valmistusastmega trükiseid.

Valmistame ka väga erinevaid trükitöid, mis vajavad rohket järeltöötlust nii masinatega kui ka käsitööd:
• numereerimist;
• perforeerimist;
• liim-, traat- ja spiraalköidet;
• lakkimist ja lamineerimist;
• stantsimist;
• voltimist;
• skaneerimist;
• värvilahutust.

Trükiste disainimisel kasutame PC-tüüpi arvuteid. Kujundusfailid (kuni 8MB) võib saata e-maili teel, suuremad materjalid või valmiskujundused oleks soovitav üle anda kas CD/DVD-ROMil või tõsta meie FTP-sse » Juhul, kui soovite meie poolt ka kujundustööd, siis illustratsioonid võib esitada failina, joonistusena, fotona, slaidina või negatiivina.


Fullnet - custom tailored web-solutions